Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 3 of 3 (0.072 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Intyg"
[texts]Medlemsintyg - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs intyg om nyvunnet medlemskap i Norrbottens Läns Kreatursförening.
Keywords: kalix id 204-205; kalix avd d intyg; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; intyg; förening
Downloads: 53
[texts]Näringstillstånd - Filipsborgsarkivet
Detta intyg har tillkommit på begäran av Luleå landskansli, vilket handlar om utvidgat näringstillstånd för Carl Bergbom som han ansökt om år 1864 för att driva handel i Kalix. Dokumentet är undertecknat med "Ex. officio"
Keywords: kalix id 87; kalix avd b ansökan; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; bergbom; intyg; handel
Downloads: 8
[texts]Näringstillstånd - Filipsborgsarkivet
Tillstånd för P.A. Svanberg att i Näsbyn, i Kalix socken få bedriva lanthandel.
Keywords: kalix id 294-295; kalix avd e intyg; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; näsbyn; tillstånd; lanthandel
Downloads: 54
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts